17.8 C
Brno
Středa, 22 března, 2023

Výsadbu stromů neodkládejte

Zpestřují naše zahrady a dělají nám radost...

Jak zatočit s plísněmi

Zarosená okna, plíseň v koutech místností a...

Zajímejte se, co navigace dokáže

Hledáte-li navigaci do svého auta, řiďte se...

Organismy v boji proti škůdcům

Mnohé výsledky výzkumu užitečných organismů se již běžně využívají v praxi. V takových případech se uměle množí vybrané druhy, které se aplikují do porostů.

Již jedenáctý rok jsou v Seznamu registrovaných přípravků na ochranu rostlin, který každoročně vydává MP SR ve Věstníku a Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKSUP) ve speciálních publikacích, zařazeny zvlášť i tzv. bio–agens, které jsou uváděny v kapitole spolu s jinými přípravky.

Tyto bio-agens představují skupinu komerčně využívaných užitečných organismů. Podrobnosti o jejich použití lze zjistit přímo od držitelů registrace a jejich distributorů.

V praxi je úspěšné využití bakterií Bacillus thuringiensis proti jeptiškám, obalovačům, pídivkám, mlynářkům, vijačkám či mandelince bramborové. Dále dravé roztoči Phytoseiulus persimilis a Typhlodromus piri (speciálně do ovocných sadů a vinic) proti roztočům a sviluškam, Amblyseius cucumeris a Amblyseius degenerans proti střapkám, moličák skleníkový (Encarsia formosa) proti molicím a molicem.

Toto jsou jen nejhlavnější druhy užitečných organismů, které jsou u nás v současnosti dostupné; jejich úplný seznam je mnohem delší. Pokud chce pěstitel použít biologickou ochranu ve sklenících, musí velmi dobře znát škůdce i užitečné organismy, jejich požadavky na teplotu a vzdušnou vlhkost, potravní nároky a rychlost rozmnožování. Nejlepších výsledků lze dosáhnout při velmi přesném určení termínu aplikace, proto je třeba pravidelně alespoň v týdenních intervalech prohlížet porosty a včas nasadit užitečné organismy.

Nezbytné je nepřetržitě udržovat správnou teplotu a vzdušnou vlhkost, porosty odplevelovat a omezit hnojení, zejména dusíkem. Některá z těchto opatření je samozřejmě třeba využít i při pěstování ve volné půdě.

Obecně je ještě velmi důležité dodržet přesně pokyny v návodu, možnosti skladování a vůbec fyzické nasazení užitečných organismů.

Nejdůležitější je však výběr pouze nezbytně potřebných chemických přípravků slučitelných s použitými užitečnými organismy. Seznam těchto přípravků dodává každý výrobce spolu s návodem k použití.

Také je vhodné použít přípravky jen v ohništích nákazy, výjimečně plošně. Nyní je nejvhodnější období pro případné objednání užitečných organismů, které z objektivních příčin nelze dodávat ihned po objednávce během vegetace tak, jak je to běžné u chemických přípravků na ochranu rostlin. Jejich účinek totiž závisí na správném načasování jejich vývoje, což musí být zohledněno tím, že jsou dodávány ve vhodnou dobu a ve vhodném vývojovém stadiu.

Na závěr se žádá dodat, že na podporu užitečných organismů je třeba ponechat část pozemků v okolí obdělávané půdy bez zásahu is plevely, křovinami, stromy a kopy kamení. Tato přirozená stanoviště jsou pro ně hlavním zdrojem obživy, úkrytu a místem rozmnožování.

Mysleme na ně i nyní v zimě, aby nám pak během vegetace pomohly přirozeným způsobem a levně ochránit úrodu před poškozením.

Reviews

Další články autora